Om oss

SvenskJoomla.se grundades 2006 av Sune Hultman som var pionjär på Joomla och tidigt kastade sig med i utvecklarkarusellen efter utbrytningen av Joomla från Mambo 2005.

Sedan 2012 drivs SvenskJoomla av Stefan Gagner som också är koordinator för det svenska översättarteamet. Stefan blev också tidigt intresserad av Joomla i samband med delningen från Mambo och började tidigt bidra med översättningar av tex. JoomlaPack version 0.8 som senare blev Akeeba Backup och nu är uppe i version 9.0.x i skrivande stund (dec 2021).

2021 09 20 13.13.07Stefan GagnerI augusti 2019 togs även webbplattformen för svenskjoomla.se över av Stefan Gagner som nu kommer att försöka utveckla den för framtiden.

Länge var svenskjoomla.se den enda källan för nedladdning av språkpaket för Joomla Core och för ett stort antal tillägg till Joomla.

Numer organiseras de flesta översättningarna av utvecklarna själva genom översättarplattformarna Transifex, Crowdin och Weblate. Dessa är dessvärre kommersiella plattformar som förvisso stöder många projekt men som stadigt blivit för dyra att använda för några utvecklare som därför lämnat dessa.

Översättning av mjukvara är inte lik översättning av andra textalster utan kräver att man har en insikt i hur dels Joomla fungerar och även hur tilläggen fungerar. Man behöver kunna testa sina översättningar så att de passar in i det sammanhang texterna visas och att de är till hjälp för de användare och administratörer som använder dem.

I andra artiklar på denna sida kan du hitta vägledning i hur du skall översätta texter om du är intresserad av att bidra till olika projekt.