Joomla 4.1.1 och 3.10.7 utgivna

Joomla 4.1.1 och 3.10.7 utgivna

Joomla 4.1.1 är den andra uppdateringen av Joomla 4.1 som innehåller flera förbättringar såsom:

  • Bättre tillgänglighet med kontrollfunktioner
  • Schemalagda aktiviteter
  • Underliggande sidmallstilar som tar stilersättningar (Overrides) till en helt ny nivå.
  • Syntaxmarkering i editor.
  • Inline-hjälp - Tyvärr ännu inte översatt till svenska.
Joomla 3.10.7 löser en mängd buggar, har förbättringar samt löser flera säkerhetsproblem.

Reviderade språkpaket för svenska finns att installera via Joomla Updat.

Läs mer om dessa uppdateringar på: https://www.joomla.org/announcements/release-news/5857-joomla-4-1-1-and-3-10-7-release.html