Joomla 4.1.0 och 3.10.6 utgivna

Joomla 4.1.0 och 3.10.6 utgivna

Image

Joomla 4.1.0 och 3.10.6 utgivna

2022-02-15, släpptes Joomla 4.1.0 och 3.10.6


Joomla 4.1.0 är den första större uppdateringen av Joomla 4 som innehåller flera förbättringar såsom:

  • Bättre tillgänglighet med kontrollfunktioner
  • Schemalagda aktiviteter
  • Underliggande sidmallstilar som tar stilersättningar (Overrides) till en helt ny nivå.
  • Syntaxmarkering i editor.
  • Inline-hjälp - Tyvärr ännu inte översatt till svenska.

Joomla 3.10.6 som löser en mängd buggar, har förbättringar samt löser flera säkerhetsproblem.

Reviderade språkpaket för svenska finns att installera via Joomla Update:

 https://www.joomla.org/announcements/release-news/5855-joomla-4-1-0-stable-new-standards-in-accessible-website-design.html