Joomla 4.1.0 och 3.10.6 utgivna

Joomla 4.1.0 och 3.10.6 utgivna

Joomla 4.1.0 och 3.10.6 utgivna 2022-02-15, släpptes Joomla 4.1.0 och 3.10.6 Joomla 4.1.0 är den första större uppdateringen av Joomla 4 som innehåller flera förbättringar såsom: Bättre tillgänglighet med kontrollfunktioner Schemalagda aktiviteter Underliggande sidmallstilar som tar stilersättningar (Overrides) till en helt ny nivå. Syntaxmarkering i editor. Inline-hjälp - Tyvärr ännu inte översatt till svenska. Joomla 3.10.6 som löser en mängd buggar, har förbättringar samt löser flera säkerhetsproblem. Reviderade språkpaket för svenska finns att installera via Joomla Update:  https://www.joomla.org/announcements/release-news/5855-joomla-4-1-0-stable-new-standards-in-accessible-website-design.html