Joomla 4.0.6 och 3.10.5 utgivna

Joomla 4.0.6 och 3.10.5 utgivna

Joomla 4.0.6 och 3.10.5 utgivna 2022-01-18, släpptes Joomla 4.0.6 och 3.10.5 som löser en mängd buggar, har förbättringar samt löser flera säkerhetsproblem. Reviderade språkpaket för svenska finns att installera via Joomla Update: https://www.joomla.org/announcements/release-news/5852-joomla-4-0-6-and-joomla-3-10-5-are-here.html