Svensk Joomla

Välkommen till Svensk Joomla som i första hand är det officiella hemmet för översättning av Joomla Core och för översättarna själva.

Här skall vi försöka samla så mycket information som möjligt för de som vill översätta, som söker översättningar eller vill skapa flerspråkiga webbplatser med hjälp av Joomla.

Vi siktar också på att kunna presentera ett register över svenska företag och kunniga personer som jobbar med Joomla på olika sätt. Det kan vara webbyråer, utvecklare eller resurser som kan ge support eller utbildning till Joomla!