Svensk Joomla

Välkommen till Svensk Joomla som i första hand är det officiella hemmet för översättning av Joomla Core och för översättarna själva.

Här skall vi försöka samla så mycket information som möjligt för de som vill översätta, som söker översättningar eller vill skapa flerspråkiga webbplatser med hjälp av Joomla.

Vi siktar också på att kunna presentera ett register över svenska företag och kunniga personer som jobbar med Joomla på olika sätt. Det kan vara webbyråer, utvecklare eller resurser som kan ge support eller utbildning till Joomla!

 

Om oss

SvenskJoomla grundades 2006 av Sune Hultman som var pionjär på Joomla och tidigt kastade sig med i utvecklarkarusellen efter utbrytningen av Joomla från Mambo 2005.

Sedan 2010 drivs SvenskJoomla av Stefan Gagner som också är koordinator för det svenska översättarteamet. Stefan blev också tidigt intresserad av Joomla i samband med delningen från Mambo och började tidigt bidra med översättningar av tex. JoomlaPack version 0.8 som senare blev Akeeba Backup och nu är uppe i version 6.6.x i skrivande stund (aug 2019).

I augusti 2019 togs även webbplattformen för svenskjoomla.se över av Stefan Gagner som nu kommer att försöka utveckla den för framtiden.

Länge var svenskjoomla.se den enda källan för nedladdning av språkpaket för Joomla Core och för ett stort antal tillägg till Joomla.

Numer organiseras de flesta översättningarna av utvecklarna själva genom översättarplattformarna Transifex och Crowdin. Dessa är dessvärre kommersiella plattformar som förvisso stöder många projekt men som stadigt blivit för dyra att använda för några utvecklare som därför lämnat dessa.

Översättning av mjukvara är inte lik översättning av andra textalster utan kräver att man har en insikt i hur dels Joomla fungerar och även hur tilläggen fungerar. Man behöver kunna testa sina översättningar så att de passar in i det sammanhang texterna visas och att de är till hjälp för de användare och administratörer som använder dem.

I andra artiklar på denna sida kan du hitta vägledning i hur du skall översätta texter om du är intresserad av att bidra till olika projekt. 

Översättningar

Det finns en rad översättningar att ladda ned från SvenskJoomla i de fall då dessa inte tillhandahålls av utvecklaren eller finns på någon av de populära översättningsplattformarna Transifex och Crowdin.

Klicka på menylänkarna för att läsa mer. 

Publish modules to the "offcanvas" position.